AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşu, 14 Ekim 2020 3. Uluslararası E-Atık Gününde tüm Türkiye’de ‘’GELECEĞE DÖNÜŞÜM HAREKETİ’ projesini başlatıyor.

Bu projenin hedefi E-Atık veya açık ifadesi ile Elektrikli ve Elektronik Atıklar konusunda öncelikle tüketici tarafında farkındalığının arttırılması, artan farkındalık ile tüketicilerin evlerinde yer alan ancak dönüşüme kazandırmak için ne yapması gerektiğini bilmediği e-atıkları için toplama seçeneği oluşturulması ve sonuç olarak da otizmli çocuklarımızın eğitimine destek sağlanmasıdır.


14 Ekim 2020 3. Uluslararası E-Atık Gününde herkesi, evlerindeki e-atıklar ile #GeleceğeDönüşümHareketi’ ne katılmaya davet ediyoruz.
Geleceği Düşün, Geri Dönüştür yaklaşımı ile hazırlanan ve tüm tüketicileri harekete geçmeye davet eden proje kapsamında herkes, Elektrikli ve Elektronik atıklarını geri dönüşüme kazandırarak hem çevrenin korunmasına hem de otizmli çocukların eğitimine destek verebilir. AGİD sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek kampanya ile tüketiciler, sosyal medya hesaplarından bilgisini alabilecekleri kargo gönderi numarasını kullanarak, Atık Elektrikli ve Elektronik eşyalarını ücretsiz olarak işleme tesislerine gönderebilecek. E-Atıklarını gönderen tüketicilere çekiliş ile sürpriz hediyelerin de verileceği harekette, yine tüm katılımcılara otizmli çocuklarımızın eğitimine verdikleri destekten dolayı Tohum Otizm Vakfı öğrencileri tarafından hazırlanan destek sertifikaları gönderilecek.


2020 E-Atık Gününün “Yeniden Kullanım, Onarım, Geri Kazanım” kavramlarını güçlendirmesini diliyoruz.


3. Uluslararası E-Atık Günü 14 Ekim 2020 de kutlanıyor. E-Atık Günü ile, küresel ölçekte bu konuda farkındalığının arttırılması ve tüketicileri E-atık geri dönüşümüne teşvik ederek döngüsel ve sürdürülebilir ekonomik ve çevresel e-atık yönetim modellerin oluşturulmasını hedeflemektedir. Birleşmiş Milletlerin 2020 yılında yayınladığı Küresel E-Atık İzleme Raporuna göre 2019 yılında dünya genelinde 53,6 milyon ton E-Atık üretildi. E-atıkların son beş yılda artış oranı ise %21. Bu atığın global seviyede toplama oranı %17,4 iken, toplama konusunda en başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz Avrupa ‘da dahi oran %42,5. Türkiye de ise bu oran halen oldukça düşük seviyededir.

14 Ekim 2020 3. Uluslararası E-Atık Günü’ n de hedef harekete geçmek
AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök yaptığı açıklamada; 14 Ekim 2020 3. Uluslararası E-Atık Günü’ n de harekete geçerek “Atık Azaltılması” kavramının güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek; Sıfır Atık Projesi çerçevesinde atık oluşumunun azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır. Satın alma tercihlerimizi gözden geçirerek sınırlandırmak, yeniden kullanım, tamir etmek ve geri dönüşümü hayatımızın her alanında alışkanlık haline getirmek gibi alacağımız önlemler ile E-atık miktarındaki bu hızlı artışı yavaşlatabiliriz. Bu çerçevede tüm paydaşlarımızı tüketicileri geleceğe dönüşüm hareketini desteklemeye davet ediyoruz.

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş Hakkında

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşu, AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) Yönetmeliğinden kaynaklanan üretici yükümlülüklerin ortak bir sistemde, optimum maliyetler ile yerine getirilmesi amacıyla kurulmuş olup kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. AGİD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10 Kasım 2015 tarihinde 5. Grup Aydınlatma Ekipmanları ve 6. Grup Küçük Ev Aletleri, Elektrikli ve Elektronik Aletler, Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Ekipmanları, İzleme ve Kontrol Aletleri ürünlerinin atık yönetimi ile ilgili Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Ana hedefimiz, tüketicilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirerek elektrikli ve elektronik atıklar konusunda farkındalık yaratılması, verimli ve sürdürülebilir bir elektrikli elektronik atık toplama sisteminin kurulması ve eatıkların geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf işlemlerini yürütülmesidir.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfıdır. Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise eğitim. O yüzden otizmli çocuklara verebileceğiniz en büyük destek onların eğitim alabilmelerine fırsat vermektir.